Mеждународна юбилейна научна конференция

„75 години УАСГ“

 

Дата на провеждане: 1 – 3 ноември 2017 г.