ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ ПО СТОМАНЕНИ, ДЪРВЕНИ И KОМБИНИРАНИ KОНСТРУKЦИИ

Катедра
МЕТАЛНИ, ДЪРВЕНИ И ПЛАСТМАСОВИ KОНСТРУKЦИИ

 

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и катедра “Метални, дървени и пластмасови конструкции” (МДПK) имат удоволствието да Ви поканят да се присъедините към нас и да участвате в Шестия национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции, който ще се проведе в София от 1 до 3 ноември 2017 г. Симпозиумът ще бъде част от Международната юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“, секция „Стоманени, дървени и комбинирани конструкции“.

 

Основните тематични направления в програмата на симпозиума ще бъдат:

  1. Теоретични и експериментални изследвания в областта на стоманените, дървените и комбинираните конструкции.
  2. Осигуряване на конструкциите за сеизмични въздействия.
  3. Осигуряване на конструкциите за пожарни въздействия.
  4. Практически реализации – проблеми и решения.

 

Мисия на симпозиума е и създаване на среда за обмен на професионални знания, превръщането му в приятно място за среща на колегията. В тази връзка бихме желали да окуражим участието на практикуващи инженери и представители на индустрията, които да представят свои реализации, и така съвместно да инициираме позитивни дискусии по приложни проблеми.

Kато съпътстващо събитие на симпозиума в рамките на европейски изследователски проект INNOSEIS (Valorisation of innovative anti-seismic devices) ще се проведе и Семинар «Иновативни антисеизмични елементи и устройства».

Официален гост на конференцията ще бъде проф. Ioannis Vayas от Националния технически университет в Атина (NTUA), който ще изнесе пленарен доклад на тема “Forensic Engineering. Investigation of Structural Failures”. Ще бъдат поканени и водещи специалисти от други европейски страни.

Спонсор на Шестия национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции е Българската асоциация за метални конструкции – сдружение на водещи производители на стоманени конструкции у нас, на което катедра МДПK е асоцииран член.

Надяваме се, че ще се възползвате от възможността да дойдете в красива есенна София и да се присъедините към нас, за да направим това събитие незабравимо.

проф. Николай Рангелов
председател на орг. комитет,
ръководител на катедра МДПK

проф. Борислав Белев
председател на научния комитет на симпозиума

ПОKАНА ЗА УЧАСТИЕ