НАУЧЕН КОМИТЕТ

проф. Иван Марков (Ректор на УАСГ, България)
акад. Ячко Иванов (Председател на НТС по строителство, България)
проф. дтн Румен Арсов (УАСГ, България)
проф. дтн Виктор Балабанов (РГАУ-МСХА К.А. Тимирязев, Русия)
арх. Дарън Баркър (Великобритания)
проф. Роналд Блаб (ТУ Виена, Австия)
проф. Петер ван ден Брок (Белгия)
проф. Йоанис Ваяс (Гърция)
проф. д.ик.н. Цвети Даковски (УАСГ, България)
проф. Дан Дубина (Румъния)
проф. Милан Конечни (Университета Масарик, Чешка република)
проф. Хелмут Кройс (ТУ Виена, Австия)
проф. Астериос Лиолиос (Тракийски университет, Ксанти, Гърция)
проф. Николаос Лянос (Гърция)
проф. Ян Нусам (Франция)
проф. дтн Виктор Савиних (член кореспондент на РАН, Русия)

проф. Иван Секулов , (ТУ Хамбург, Германия)

проф. Майкъл Сидерис (Университет Калгари, Канада)
проф. Харолд Шу (НИЦ за науки за земята, Потсдам, Германия)

проф. Теменужка Бандрова
проф. Борислав Белев
проф. Здравко Бонев
проф. Атанас Георгиев
проф. Славейко Господинов
проф. Димитър Даков
проф. Ганчо Димитров
проф. Димитър Димов
проф. Петър Калинков
проф. Димитър Кисляков
проф. Михаил Константинов
проф. Владимир Костов
проф. Милчо Лепоев
проф. Св. Лилкова-Маркова
проф. Николай Лисев
проф. Борислав Маринов
проф. Гергана Моллова
проф. Маргарита Мондешка
проф. Димитър Назърски
проф. Дарина Нитова
проф. Спас Памукчиев
проф. Петър Пенев
проф. Елена Пенева
проф. Богомил Петров
проф. Фантина Рангелова
проф. Виктор Ризов
проф. Петър Стефанов
проф. Ана Стоева
проф. Ганчо Тачев
проф. Владимир Тодоров
проф. Георги Тодоров
проф. Стойо Тодоров
проф. Тодор Тодоров
проф. Юлиян Тотев
проф. Иван Трифонов
доц. Ася Божинова
доц. Лaзар Георгиев
доц. Ангелина Даскалова
доц. Светлана Джамбова
доц. Елена Димитрова
доц. Нели Здравчева
доц. Евелина Иванова
доц. Диана Йорданова
доц. Йорданка Кандулкова
доц. Тодор Костадинов
доц. Иван Кунчев
доц. Михаела Kутева-Генчева
доц. Анета Маричова
доц. Звезделин Пейков
доц. Екатерина Сентова
доц. Милена Ташева
доц. Андрей Тоцев
доц. Лъчезар Хрисчев