OРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
доц. Борис Цанков – Зам.-ректор по развитие и информационни технологии

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
доц. Валери Иванов – Зам.-ректор по научна и приложна дейност
проф. Богомил Петров – Директор на Център за научни изследвания и проектиране

КООРДИНАТОРИ ПО ФАКУЛТЕТИ
доц. Орлин Давчев – Архитектурен факултет
проф. Николай Рангелов – Строителен факултет
доц. Петър Филков – Хидротехнически факултет
проф. Дарина Нитова – Факултет по транспортна строителство
проф. Маргарита Мондешка – Геодезически факултет

СЕКРЕТАР
Райна Джурова-Рождественска

ЧЛЕНОВЕ
доц. Ангел Апостолов
доц. Тони Венелинов
доц. Орлин Давчев
доц. Любомир Здравков
доц. Мая Илиева
доц. Петър Павлов
гл.ас. Красимир Бошнаков
гл.ас. Димитрина Киндова-Петрова
ас. Евгения Богданова
Людмила Ангелова

 

АДРЕСИ, ТЕЛЕФОНИ
conference2017.uacg.bg        WEB-страница на конференцията
conference2017@uacg.bg      e-mail на конференцията
+359 884 94 65 38               доц. Борис Цанков
+359 2 963 5245/550           Райна Джурова-Рождественска

ПОЩЕНСКИ АДРЕС
доц. Борис Цанков – Председател на Орг. комитет „75 години УАСГ“
Университет по архитектура, строителство и геодезия
бул. „Христо Смирненски“ № 1
1046 София