ПРОГРАМА

 

Изтеглете „Програма на конференцията по секции“

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

 

Сряда – 1.11.2017 г.

8:00 – 9:30

Регистрация

Централно фоайе на УАСГ

9:30 – 10:00

ОТКРИВАНЕ

Аула Максима на УАСГ

10:00 – 13:00

Пленарна сесия

Аула Максима на УАСГ

13:00 – 14:00

Обяд

 

14:00 – 16:00

Презентации на фирмите-участници

Заседателни зали на СФ, ХТФ и ФТС

16:00 – 18:00

Провеждане на Юбилейната научна конференция по секции

 

18:00 – 18:30

Кратка пауза

 

18:30 – 20:00

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ

Аула Максима на УАСГ

20:30 – 24:00

Коктейл

Стол на УАСГ

 

 

Четвъртък – 2.11.2017 г.

8:00 – 9:00

Регистрация

Централно фоайе на УАСГ

9:00 – 10:40

Научни сесии по секции

10:40 – 11:00

Кафе пауза

 

11:00 – 13:00

Научни сесии по секции

13:00 – 14:00

Обяд


14:00 – 15:40

Научни сесии по секции

15:40 – 16:00

Кафе пауза

 

16:00 – 18:00

КРЪГЛА МАСА на тема: „Заедно в архитектурата, строителството и геодезията“

Голяма заседателна зала – Ректорат на УАСГ

 

 

Петък – 3.11.2017 г.

9:00 – 10:40

Научни сесии по секции

10:40 – 11:00

Кафе пауза


11:00 – 13:00

Научни сесии по секции