РЕЗЮМЕТА

Резюмето на доклада, написано на български и английски, е в обем до 15 реда. То включва: заглавието на доклада, имената на участниците, e-mail и пощенски адрес за кореспонденция. Шаблона и упътванията може да изтеглите от приложените файлове:

abstract2017.doc

abstract2017.pdf

Резюмето се изпраща до електронния адрес на конференцията: conference2017@uacg.bg

Крайният срок за изпращане на резюметата е 1 юли 2017 г.

Потвърждение за прието резюме ще се получи възможно най-бързо, но не по-късно от 22 юли 2017 г.

Приетите в срок резюмета ще бъдат издадени в сборник в електронен вариант и включени в материалите на конференцията.

Ново: Срокът за подаване на резюмета се удължава до 5-ти юли включително.