МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Международната юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ ще се проведе в периода 1 – 3 ноември 2017 г. Предвижда се работните сесии да протекат в аудиториите на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Предварителна програма на конференцията

Програма на конференцията по секции

Сертификати за участие се издават само при поискване.