СПОНСОРИ

Университетът по архитектура, строителство и геодезия Ви кани най-учтиво да представите Вашата компания и да спонсорирате Мероприятията по честването на 75-годишнината от основаването на УАСГ, които ще се провеждат регулярно в периода ноември 2016 г. – ноември 2017 г. и Международната юбилейна научна конференция, която ще се проведе от 1 до 3 ноември 2017 г. в УАСГ.

Университетът високо цени Вашето кариерно развитие на водещ специалист в съвременния бизнес и счита, че съвместното ни сътрудничество е ползотворно за развитието на модерното българско образование по архитектура, строителство и геодезия.

Спонсорите на Мероприятията по честването на 75 ГОДИНИ УАСГ и МЕЖДУНАРОДНАТА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ се разделят на следните категории:

Платинени спонсори
За дарени суми
над 10 000 лв.

 1. Поименно изразяване на благодарност при откриването на конференцията.
 2. Фирмена презентация до 30мин.
 3. Изложбена площ, съгласно приложената схема.
 4. Лого върху рекламните материали.
 5. Лого върху програмата на конференцията и CD.
 6. Поставяне на логото в уеб сайта на конференцията с линк към интернет страницата на спонсора. Прожектиране на на логото на екрана на мултимедията под заглавието на конференцията при откриването на конференцията и при паузите за дискусии.
 7. Рекламен постер в Аула Максима.
 8. Прожектиране на визитка на спонсора през мултимедиен проектор на сцената на Аула Максима и Централното фоайе.

Златни спонсори
За дарени суми
над 5000 лв.

 1. Фирмена презентация до 30мин.
 2. Изложбена площ, съгласно приложената схема.
 3. Лого върху рекламните материали.
 4. Лого върху програмата на конференцията и CD.
 5. Презентиране на лого по време на сесия.
 6. Рекламна брошура в материалите от мероприятията.
 7. Рекламен постер в Аула Максима.
 8. Прожектиране на визитка на фирмата през мултимедиен проектор на сцената на Аула Максима и Централното фоайе.

Сребърни спонсори
За дарени суми
над 2500 лв.

 1. Фирмена презентация до 20мин.
 2. Изложбена площ, съгласно приложената схема.
 3. Лого върху рекламните материали.
 4. Рекламна брошура в материалите от мероприятията.
 5. Рекламен постер в Централното фоайе.
 6. Прожектиране на визитка на фирмата през мултимедиен проектор на сцената на Аула Максима и Централното фоайе.

Бронзови спонсори
За дарени суми
над 1500 лв.

 1. Фирмена презентация до 10мин.
 2. Изложбена площ, съгласно приложената схема.
 3. Лого върху рекламните материали.
 4. Рекламна брошура в материалите от мероприятията.
 5. Рекламен постер в Централното фоайе.
 6. Прожектиране на визитка на фирмата през мултимедиен проектор на сцената на Аула Максима и Централното фоайе.

Спонсори
За дарени суми
до 1500 лв.

 1. Рекламен постер в Централното фоайе.
 2. Рекламна брошура в материалите от мероприятията.
 3. Прожектиране на визитка на фирмата през мултимедиен проектор на сцената на Аула Максима и Централното фоайе.

Спонсорите ще участват в среща – дискусия на тема: „Заедно в архитектурата, строителството и геодезията“ с участието на екипи от МРРБ, МОСВ, МТ, МЗХ, Столична община, Национално сдружение на общините в Република България и др.

Сумите за спонсориране на мероприятията по честванията могат да се преведат по сметка:

Получател: УАСГ
Банка: БНБ
IBAN: BG84BNBG96613100174501
BIC код: BNBGBGSD
Основание за превод: ДАРЕНИЕ ЗА Фонд 75 години УАСГ

Председател на организационния комитет за честванията:
Доц. д-р инж. Б. Цанков

тел: +359 887 60 45 72
е-mail: b_tzankov@abv.bg