РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСИ

 

100 лв. – участници в конференцията

без такса – докторанти и студенти

 

Таксата на участниците включва: участие в научните сесии, комплект материали и сборник с резюмета в електронен вариант, кафе-паузи, официална вечеря и обяд.

Таксите се заплащат след получаване на потвърждение за приет доклад чрез банков превод по сметката на конференцията.

Сертификати за участие се издават само при поискване.

 

Таксата правоучастие да бъде преведена по сметка:
Получател: УАСГ
Банка: БНБ
IBAN: BG84BNBG96613100174501
Банков код: BNBGBGSD
Основание за превод: Фонд 75 години УАСГ, Имена на участник(ци)

 

Лични данни

 

Тематично направление

 

Данни за участието

 

Защита от ботове