РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСИ

 

100 лв. – участници в конференцията

без такса – докторанти и студенти

 

Таксата на участниците включва: участие в научните сесии, комплект материали и сборник с резюмета в електронен вариант, кафе-паузи, официална вечеря и обяд.

Таксите се заплащат след получаване на потвърждение за приет доклад чрез банков превод по сметката на конференцията.

 

Таксата правоучастие да бъде преведена по сметка:
Получател: УАСГ
Банка: БНБ
IBAN: BG84BNBG96613100174501
Банков код: BNBGBGSD
Основание за превод: Фонд 75 години УАСГ, Имена на участник(ци)

 

Лични данни

 

Тематично направление

 

Данни за участието

 

Защита от ботове