КОНТАКТИ

E-MAIL НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
conference2017@uacg.bg

ТЕЛЕФОНИ
+359 884 94 65 38             доц. Борис Цанков
+359 2 963 5245/550         Райна Джурова-Рождественска

ПОЩЕНСКИ АДРЕС

доц. Борис Цанков – Председател на Орг. комитет „75 години УАСГ“
Университет по архитектура, строителство и геодезия
бул. „Христо Смирненски“ № 1
1046 София