ВАЖНИ ДАТИ

1 юли 2017

Краен срок за изпращане на резюметата (Потвърждение за прието резюме ще се получи възможно най-бързо, но не по-късно от 22 юли 2017 г.)

1 септември 2017

Краен срок за регистрация на участниците

1 септември 2017

Краен срок за изпращане на пълния текст на докладите

1 октомври 2017

Краен срок за заплащане на таксите

1 – 3 ноември 2017

Mеждународна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“

 

Сертификати за участие се издават само при поискване.